Forslaget omhandler en ny § 43b som skal gi hjemmel for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle bestemmelser gitt i eller i medhold av vegtrafikkloven, eller som er nødvendig for å oppfylle internasjonale forpliktelser på vegtrafikkområdet.

Det foreslås i samtidig en hjemmel for departementet til å gi forskrift om nærmere bestemmelser om slik behandling av personopplysninger.