Informasjon om høring: Gjelder ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

I forbindelse med implementering av ny rammeforordning for bil og tilhenger til bil, har Statens vegvesen utarbeidet en ny utgave av bilforskriften som skal erstatte gjeldende forskrift som er fra 2012. Forskriften gir administrative bestemmelser, tekniske krav og regler om markedstilsyn.