Høring om endring av førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften - forslag om lavere alderskrav for føring av mobilkran for lærlinger i kran- og løfteoperasjonsfaget

Høring om forslag til forskrift om endring av forskrift 19.1.2004 nr. 298 om førerkort m.m. og forskrift 1.10.2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. – forslag om lavere alderskrav for føring av mobilkran for lærlinger i kran- og løfteoperasjonsfaget.

Høringsoppsummering

Last ned høringsoppsummering med vedtatte endringsforskrifter nedenfor. (oppdatert 20.8.2018)