Høringen inneholder for det meste forslag til presiseringer av innholdet i flere bestemmelser. De fleste endringene har ingen inngripende betydning.

Statens vegvesen ser at det er behov for å gjøre endringer i yrkessjåførforskriften i form av presiseringer, justeringer og korrigeringer. I bestemmelsene om unntak, definisjoner, krav om førerett, gyldighet og utstedelse av kompetansebevis er det foreslått noen presiseringer. I bestemmelsene om innhold i etterutdanning presiseres krav til kjøretøy for bruk i etterutdanningen innen godstransport. Videre er også noen datoer endret. Det er ikke meningen at reglene skal få materielle endringer, men at regelverket skal være enklere å forholde seg til.

Last ned høringsdokumentene