Vegdirektoratet foreslår nå å formalisere et underskilt som viser et fartsgrenseskilt 80 km/t i miniatyr i skiltforskriften.

Underskiltet brukes nå sammen med skilt 556.2 «Automatisk trafikkontroll - strekningsmåling». Den generelle fartsgrensen utenfor tettbygd strøk er 80 km/t, og dette er en fartsgrense man som hovedregel ikke skal skilte. Vegdirektoratet har likevel åpnet opp for å kunne bruke fartsgrense 80 km/t i miniatyr på underskilt til 556.2. Dette er ment som en ekstra informasjon til trafikantene, som i noen tilfeller kan være usikre på hvilken fartsgrense som faktisk gjelder på strekningen. Underskiltet foreslås nå inntatt i skiltforskriften.

Last ned høringsdokumentene