Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften)

Førerkort fra Ukraina gir i dag rett til å kjøre i Norge i inntil tre måneder. På bakgrunn av oppdrag fra Samferdselsdepartementet datert 22. april 2022 sender Statens vegvesen forslag om endring i reglene for anerkjennelse av ukrainske førerkort på høring. Førerkortforskriften foreslås endret slik at ukrainske førerkort for klasse B er gyldige for kjøring i Norge i ett år.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering