Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften)

Førerkortklasse B fra Ukraina gir i dag rett til å kjøre i Norge i inntil ett år fra innehaveren kom til Norge.

Førerkortforskriften foreslås endret slik at alle ukrainske førerkort er gyldige for kjøring i Norge. Anerkjennelsen gjelder alle førerkortklasser og skal vare så lenge norske myndigheter har fastsatt at ukrainske flyktninger er under kollektiv beskyttelse i Norge.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

27. januar 2023