Statens vegvesen sender på høring forslag til justering av gebyrsatser på overlast.

I tråd med Forskrift om gebyrsatser for overlasting med kjøretøy på offentlig veg § 3 så skal gebyrsatsene justeres med jevne mellomrom i henhold til konsumprisindeks.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

24. mai 2023