Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om å endre «bilbergingsbestemmelsen» § 5-13 som står i forskrift om bruk av kjøretøy (bruksforskriften).

Forslaget gjelder endring av § 5-13 og innebærer avklaring i dagens regel ved å tillate kjøring som er innenfor normalbestemmelsene om vekter og dimensjoner uten begrensninger som gjelder for bruk av bergingsbil i § 5-13. Videre foreslås en endring av dagens regelverk og praksis ved at bergingsbil med havarist kan kjøre med større akselvekter og lengde uten at transporten krever dispensasjon. Det foreslås også å gi mulighet til å gi dispensasjon for forflytning av havarert kjøretøy opptil maksimalvektene i § 5-13.

Last ned høringsdokumentene