Gjelder implementering av fem forordninger som presiserer sikkerhetskrav i kjøretøy.