Høringen gjelder forslag til endringer i flere forskrifter for å overføre deler av Vegdirektoratets myndighet til divisjonene i Statens vegvesen.

Statens vegvesen sender på høring forslag til endringer i en rekke forskrifter, slik at deler av myndigheten som i dag ligger til Vegdirektoratet, blir overført til divisjonene i Statens vegvesen.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

14.12.2022