Vegdirektoratet foreslår at tunnelsikkerhetsforskriftene endres slik at tidsfrister for utbedring av visse tunnelene som omfattes av forskriftene utsettes

Denne høringen gjelder endring av forskriftsfestede tidsfrister for utbedring av visse tunneler på riks-, fylkesveg og kommunalt vegnett i Oslo. Tunnelsikkerhetsforskriften § 14 fjerde ledd og tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.§ 12 tredje ledd stiller krav til at vegmyndighetene skal utbedre visse tunneler på eget vegnett, slik at tunnelene tilfredsstiller forskriftens krav til minimum sikkerhetsnivå.

Tunnelutbedringene skal utføres innen en forskriftsfestet frist. For riksveg skulle arbeidet vært fullført innen 30. april 2019, for tunnelene på fylkes- og kommunalt vegnett i Oslo skal tunnelutbedringene ferdigstilles senest innen 1. januar 2025. Det gjenstår fortsatt et større antall tunneler som ikke er utbedret både på riks- og fylkesveg. En av hovedårsakene til den forsinkede fremdriften er behov for tyngre og mer kostbare utbedringstiltak enn opprinnelig antatt for å oppfylle forskriftenes minstekrav.

Høringsdokumenter

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.