Forslaget innebærer fire endringer i bruksforskriften.

Endringene omhandler i hovedsak obligatorisk registrering av leasingtaker, søknad om ekstra kjennemerke og av-/påregistrering av prototypekjøretøy.

Statens vegvesen foreslår fire endringer i bruksforskriften:

  • En plikt til å registrere leasingtaker i Kjøretøyregisteret i § 2-3.
  • En dispensasjonshjemmel fra § 2-9 nr. 1 som gir Statens vegvesen myndighet til å behandle søknad om ekstra kjennemerke.
  • En språklig endring i §§ 2-7, 2-24 og 2-31. «Tollvesenet» endres til «Tolletaten».
  • En ny bokstav i § 2-29 og et nytt ledd i 2-31 som gir hjemmel for midlertidig avregistrering av prototyper uten mulighet for registrering etter godkjenningsperioden. Forslaget medfører også et behov for å utvide definisjonen av «midlertidig avregistrering» i § 2-1 bokstav e.

Høringsoppsummering

28. januar 2022