Vegdirektoratet har sendt på høring forslag til ny bestemmelse i forskriften § 1a som innfører påbud om bruk av belte i traktor.

Forslaget gjelder ny bestemmelse § 1a i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn (forskrift om bruk av bilbelte mv.) som påbyr bruk av setebelte i traktor. Dette påbudet vil kun gjelde for traktor med førervern. Påbudet gjelder ved privat bruk av traktor, da bruk av belte i traktor under arbeid reguleres i forskrift om utførelse av arbeid.

Det foreslås to alternative reguleringer av beltepåbudet i høringen. Et forslag som kun gjelder traktor utstyrt med førervern der belte allerede er montert.

I det andre forslaget vil påbudet om bruk av belte gjelde for traktorer med førervern og godkjente beltefester. Det siste alternativet innebærer at det kreves ettermontering av belte for traktorer som er utstyrt med beltefester.

Høringsfrist er satt til 10. april 2023.

Last ned høringsdokumentene