Vegdirektoratet har sendt på høring forslag til ny bestemmelse i forskriften § 1a som innfører påbud om bruk av belte i traktor.

Forslaget gjelder ny bestemmelse § 1a i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn (forskrift om bruk av bilbelte mv.) som påbyr bruk av setebelte i traktor. Dette påbudet vil kun gjelde for traktor med førervern. Påbudet gjelder ved privat bruk av traktor, da bruk av belte i traktor under arbeid reguleres i forskrift om utførelse av arbeid.

Det foreslås to alternative reguleringer av beltepåbudet i høringen. Et forslag som kun gjelder traktor utstyrt med førervern der belte allerede er montert.

I det andre forslaget vil påbudet om bruk av belte gjelde for traktorer med førervern og godkjente beltefester. Det siste alternativet innebærer at det kreves ettermontering av belte for traktorer som er utstyrt med beltefester.

Høringsfrist er satt til 10. april 2023.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.