Statens vegvesen har sendt på offentlig høring forslag til to endringer i reglene om tillatte vekter og dimensjoner på norske veger.

Reglene står i forskrift om bruk av kjøretøy 25. januar 1990 nr. 92 («bruksforskriften») kapittel 5. Endringsforslagene er utarbeidet av Statens vegvesen på bakgrunn av behov som er meldt inn fra bransjeorganisasjoner.

Forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 gir regler om maksimalt tillatte vekter og dimensjoner på norske veger.

Statens vegvesen foreslår for det første å øke maksimalt tillatte lengder og bredder for brøytebiler med påmontert brøyteutstyr. Videre foreslås å forskriftsfeste en mulighet til å gi dumpere dispensasjon fra maksimalt tillatt aksellast og totalvekt slik at de får mulighet til å krysse trafikkert veg på anleggsparseller. Endringene vil være unntak fra bestemmelsene om maksimalt tillatte dimensjoner (lengde og bredde) for brøytebiler og vekter (aksellast og totalvekt) for dumpere.