Vegdirektoratet har utarbeidet høringsutkast til revidert utgave av vegnormal N400 Bruprosjektering. Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 1.1.2023.