Høring om å endre forskrift om bruk av kjøretøy for å legge til rette for at totalvekt 60 tonn kan tillates på veger i bruksklasse BkT8.

Forslaget gjelder endring av forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5, og innebærer at totalvekt 60 tonn kan tillates på veger i bruksklasse BkT8. Adgangen vil gjelde for tømmervogntog, og der vegen er åpnet for dette i veglister for tømmertransport, modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog. Endringene i forskrift om bruk av kjøretøy innebærer kun at det blir mulig å tillate totalvekt 60 tonn, samt krav til vogntogenes akselkombinasjoner og utrustning for å kunne påberope seg adgangen. For at en veg skal åpnes for totalvekt 60 tonn, forutsettes det også endring av aktuell vegliste for tømmertransport.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer (25.07.2022)