Forslag om endring av CO₂-forskriften.

Gjelder hvilke data det skal rapporteres for på tunge kjøretøy.