Informasjon om høring: Gjelder oppmyking av kravet til lysfarge på taklykt for drosje

Vegdirektoratet sender med dette forslag om endringer i kjøretøyforskriften vedrørende krav til utseende for taklykter for drosje på høring. Forslaget innebærer en lemping i kravet til hvilken farge lykten kan avgi.