Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til endringer i verkstedforskriften forskriften §§ 8, 9 og 14, ev. også § 10.

Forslaget innebærer lemping av kravet til teknisk leders tilstedeværelse i verkstedet samt fjerning av førerkortkravet, også det for teknisk leder.