Gjelder endring av diverse forskrifter på kjøretøyområdet.

Som følge av omorganisering av Statens vegvesen fra 1. januar 2020, sender Vegdirektoratet på høring forslag om å erstatte uttrykket «Vegdirektoratet» med «Statens vegvesen» i flere forskrifter på kjøretøyområdet.