Gjelder ny forordning knyttet til grunndata som skal brukes til beregning av utslippsverdier.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om bil og tilhenger til bil (bilforskriften) på offentlig høring.