Forslag om endring av CO₂-forskriften.

Gjelder beregning av utslipp fra lette varebiler.