Gjelder ny typegodkjenningsforordning for person- og varebil

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler på offentlig høring.