Informasjon om høring: Gjelder ny typegodkjenningsforordning for varebil

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler på offentlig høring.
Bakgrunnen for endringene er at det er vedtatt en ny forordning, som Norge i henhold til EØS-avtalen er forpliktet til å implementere i norsk regelverk.