Gjelder miljøkrav og administrative krav for moped og motorsykkel.

Gjennom forordning (EU) 2019/129 er det vedtatt nye og strengere miljøkrav for visse typer av kjøretøy klasse L. Forordning (EU) 2020/239 tar de administrative prosedyrene knyttet til disse miljøkravene inn i motorsykkelforordning 901/2014.