Forslag om endring av bilforskriften

Gjelder implementering av forordning (EU) 2019/2144 - sikkerhetsforordningen. Forordningen gir dels oppdaterte, og dels nye sikkerhetskrav som produsenter av biler, busser og lastebiler er pålagt å følge for å få typegodkjent nye kjøretøy.