Forslag om endring av CO₂-forskriften

Gjelder kontrollprosedyrer for behandling av utslippsdata fra tunge kjøretøy.