Gjelder utslippsforordninger knyttet til lette og tunge kjøretøy

Forordningene gjelder bl.a. overvåking av CO₂-utslipp fra etappevis godkjente varebiler, fastsettelse og rapportering av WLTP-verdier for lette kjøretøy samt utslippsreduksjon og -målingssystemer for tunge kjøretøy.