Høring om forslag til endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 2-13 og forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 39-10 og § 39-11.

Det foreslås å innføre en ny kjennemerketype for bil i størrelse 30x15cm med forslag til tilhørende regler og rutiner for tildeling og bruk. Samtidig foreslår vi endringer i rutiner for tildeling og bruk av små kjennemerker til bil, som vil være de samme som for kjennemerker i størrelse 30x15cm.