Informasjon om høring: Gjelder personlige kjennemerker i flere størrelser

Forslag om endring av forskrift om bruk av kjøretøy (bruksforskriften).