Vegdirektoratet sender med dette på høring, forslag om endring i parkeringsforskriften vedlegg 1, punkt 3.2.

Det foreslås endring av ordlyden i parkeringsforskriften vedlegg 1, punkt 3.2. Endringen foretas for å presisere at man ikke kan benytte underskilt sammen med soneskilt vist i parkeringsforskriften, på lik linje som for skiltforskriften.

Høringsoppsummering

Last ned høringsoppsummeringen nedenfor. (oppdatert 6.7.2020)