Forslag til endringer i skiltforskriften

Høringen omfatter forslag om et nytt fareskilt for militær aktivitet, nytt skiltsymbol for merket sykkelløype, nytt symbol for kjøpesenter, samt ny vegoppmerking (tekst) for tungtrafikkfelt.