Høringen gjelder endringer i forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus).

Forordning 2020/698/EU ble vedtatt av EU-kommisjonen 25. mai 2020 og innlemmet i EØS-avtalen 18. juni 2020. Forskrift om utsatte frister på transportområdet knyttet til Covid-19 gjennomfører bestemmelsene i norsk rett og ble vedtatt av Samferdselsdepartementet 18. juni 2020. Midlertidig forlengelse av utløpt førerett for personer under 80 år og utløpt yrkessjåførkompetanse reguleres nå gjennom forskrift om utsatte frister på transportområdet knyttet til Covid-19. Deler av forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus) må derfor oppheves.