Ny forskrift har som hovedformål å regulere hvem som bærer ansvaret for betaling av bompenger i de situasjoner som er relevante i dag. Gjeldende forskrift er i stor grad innrettet mot tidligere tiders manuelle bomstasjoner, og mangler omtale av avtalekunder. I bompengereformen kommer et nytt marked for utstederselskap som vil tilby bilistene avtale og bombrikke og kreve inn bompenger fra sine kunder.