Høring om forslag til endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 2-27 om endring av registreringsforhold. Videre foreslås å endre §§ 2-25, 2-27, 2-29, 2-30 og § 2-8 tredje ledd.