Høring - Gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. – gebyrsatser for 2021

Høringen gjelder indeksregulering av gebyrer på kjøretøy og førerkort for 2021.