Informasjon om høring: Gjelder nye miljøbestemmelser for motorsykler og personbiler.

Forslag om endring av motorsykkelforskriften og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler som følge av nye miljøbestemmelser.