Forslag om endring av motorsykkelforskriften. Gjelder ny typegodkjenningsforordning knyttet til moped og motorsykkel – miljøkrav.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel på offentlig høring. EU har vedtatt en ny typegodkjenningsforordning som Norge etter EØS-avtalen er pålagt å implementere.