Informasjon om høring: Gjelder nye miljøforordninger etter EØS-avtalen vedlegg XX.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift om krav til CO2 mv. for produsenter av person- og varebiler på offentlig høring.