Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revisjon av kapittel 6 Materialer og utførelse i N200 Vegbygging.

I 2018-utgaven av N200 ble en del detaljerte krav til asfaltmaterialer tatt ut og overført til en asfaltretningslinje. En del av disse kravene er nå tatt tilbake og vil dermed være gjeldende for alle offentlige byggherrer. Det er også gjort noen andre endringer i krav i kapittel 6.

Kommentarer og innspill fylles inn i kommentarskjemaet som sendes i Word-format.