Høringen gjelder endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven om tilbakehold av kjøretøy for å sikre betaling av bot eller gebyr

I vegtrafikkloven § 36 b foreslås det at tilbakehold skal kunne benytte ved for å sikre betaling av bot eller gebyr ilagt eieren av kjøretøyet fremfor føreren. I yrkestransportloven foreslås det innført en tilsvarende hjemmel for tilbakehold som i vegtrafikkloven. For øvrig foreslås det mindre endringer i vegtrafikkloven §§ 36 og 36a, samt yrkestransportloven § 40.