Forslag til endring av kjøretøyforskriften § 28-2 nr. 5

Forslaget går ut på å tillate ekstra fjernlys, uten krav til maksimal lysstyrke, på motorsykkel og moped. For bil ble dette tillatt 1. oktober 2018.