Endringer i kravene til miljø- og sikkerhetsmerking av dekk.

Vesentlige endringer i forslag til endringsforskrift:

  • Kravene til hvilke opplysninger merket skal inneholde utvides å inkludere opplysninger om dekkets egnethet for bruk på snø- og isdekke med egne piktogrammer.
  • Kravene til merking ved hjelp av klistremerke eller trykt etikett gjøres obligatorisk også for C3-dekk.
  • Kravene gjøres gjeldende også for regummierte dekk, men får først anvendelse når det foreligger passende prøvingsmetode for måling av disse dekkenes yteevne (piggdekk regulerer fortsatt ikke av forordningen).
  • Regulering av fjernsalg (salg over internett).
  • Ny beregningsmåte for overtredelsesgebyr (fra fast beløp til individuell utmåling med øvre ramme).
  • Omlegging av klageordningen (fra tingrettene til Vegdirektoratet for klage på ilagt overtredelsesgebyr).

Høringsoppsummering

30.september 2022