Høring om forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften.

Høringen omhandler forslag til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helse. I trafikkopplæringsforskriften innarbeides endringsdirektiv om begrensning til automatgir og prøvekjøretøy klasse A2, og endringer knyttet til trafikalt grunnkurs i offentlig skoleverk. I tillegg foreslås små justeringer og oppdateringer av forskriftsteksten.