Statens vegvesen følger opp regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektorene.

Statens vegvesen sender på oppdrag fra Samferdselsdepartementet ut et forslag om å innføre løyveplikt for nasjonal godstransport for motorvogn eller motorvogn med tilhenger med en tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg.

Høringen inneholder to forslag. Hovedforslaget handler om å gjøre EU-reglene for internasjonal godstransport med varebil gjeldende for nasjonal godstransport. Det andre forslaget handler om å innføre en egen løyvetype for nasjonal godstransport med varebil med et tilpasset krav til faglig kompetanse.

Høringsdokumenter

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.