Forslag til forskrift om endringer i trafikkopplæringsforskriften, yrkessjåførforskriften og utrykningsforskriften.

Forslag om innføring av særskilt karantene for kandidater som fusker eller forsøker å fuske på førerprøven, prøve for yrkessjåførkompetanse eller utrykningsprøven.

Adresse for innsending av høringsinnspill:

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postboks 6706 Etterstad
0609 Oslo