Forslag til endring i trafikkreglene § 15 nr. 5 om bruk av lys for å øke synligheten for motorsyklister

Bruk av tåkelys sammen med nærlys kan øke synligheten for motorsyklister, og dermed bidra til å redusere ulykkesrisikoen for disse trafikantene. Samferdselsdepartementet har derfor i oppdrag 10. november 2021 bedt Statens vegvesen om å utrede og sende på høring forslag til endring av trafikkreglene § 15 nr. 5 slik at det for motorsykler blir tillatt å bruke tåkelys sammen med nærlys på dagtid.

Last ned høringsdokumentene