Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-10. Forslaget innebærer å åpne for å gi tidsbegrenset dispensasjon etter særlig søknad for husmoduler med bredde inntil 5 meter etter bruksforskriften § 5-10 nr. 2 og 3.

I dag kan det gis dispensasjon for transport av husmoduler med bredde inntil 4,20 m. Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet har siden 2014 fått flere henvendelser om en endring i bruksforskriften slik at det kan gis dispensasjon til å transportere husmoduler med bredde inntil 5,00 m. Vegdirektoratets forslag går ut på å endre maksimalgrensen for bredde på husmoduler fra 4,2 meter til 5,00 meter for tidsbegrensede dispensasjoner.