Vegdirektoratet har nå sendt på høring forslag om å tilføye to nye bestemmelser i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5, en ny bestemmelse i § 3-4 og en endring i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil vedlegg 3.

Forslagene innebærer å åpne for bruk av vogntog bestående av lastebil med slepvogn med total lengde inntil 24,00 m på modulvogntogvegnettet, og økt tillatt kjøretøy- og vogntoglengde ved kjøring med bakmontert påhengstruck.